• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
 • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
 • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Wybrane realizacje prowadzone przez  Firmę:

 

W roku 2019:

1. Obsługa geodezyjna Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie,
2. Podział działki należącej do PKP w Gliwicach obręb Port,
3. Obsługa budowy przy ul. Górnej w Gliwicach,
4. Opracowywanie map do celów projektowych dla ul. Skłodowskiej oraz Podgórnej w Mikołowie,
5. Obsługa remontu łazienek w Spodku,
6. Rozgraniczenie w trybie ZRID w Wyrach ul. Tyska, Tęczowa, Wagonowa,
7. MDCP dla Oczyszczalni w Tychach przy ul. Lokalnej,
8. MDCP dla terenu huty w Łaziskach Górnych,
9. MDCP dla obszaru położonego w rejonie ul. Kalinowej w Rudzie Śląskiej,
i inne.


 

W roku 2018:

 1. Kompleskowa obsługa geodezyjna budowy zabezpieczeń akustycznych w powiecie Pszczyńskim,
 2. Obsługa wycinki drzew w powiecie tarogórski, będzińskim oraz Dąbrowie Górniczej,
 3. Geodezyjna obsługa budowy hali przy ul. Handlowej w Zabrzu,
 4. Geodezyjna obsługa budowy budynków dla INDYK-ŚLĄSK w Wieszowej,
 5. Obsługa budowy placu sportowo-wypoczynkowego w Jastrzębiu Zdroju,
 6. Pełna obsługa budowy domów jednorodzinnych w Orzeszu Gardawicach,
 7. Geodezyjna obsługa wieży przeciwpożarowej w Zbrosławicach,
 8. Geodezyjna obsługa przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Mikołowie,
 9. Opracowanie mapy do celów projektowych dla Gminy Ornontowice ok. 400ha,
 10. Opracowanie mapy do celów projektowych dla odcinka DK81 Warszowice - Pawłowice ok. 125ha,
 11. Podział nieruchomości z art. 95 uogn dla PKP Polska w Zabrzu i obrębie Turza,
 12. Podział nieruchomości w Świętochłowicach dla Urzedu Miasta Świętochłowice,
 13. Geodezyjna obsługa budowy "LIDL-a" w Tychach,
 14. Geodezyjna obsługa budowy osiedla w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej,
 15. Geodezyjna obsługa budowy sieci w Gliwicach obręb Sikornik,
 16. Geodezyjna obsługa budowy ciągu pieszo-jezdnego w Orzeszu Zawiści kontynuacja z roku 2017,
 17. Obsługa geodezyjna rozbudowy Szpitala Miejskiego w Chorzowie - kontynuacja z roku 2017,
 18. Obsługa wieży przeciwpożarowych w Opolu i Pabianicach,
 19. Obsługa budowy boiska wielofuncyjnego przy ul. Zielona w Mikołowie,
 20. Podziały i wznowienia dla Urzedu Miasta Ruda Śląska,
 21. Podział nieruchomości dla Urzędu Miasta Pszczyna,
 22. Opracowanie Mapy do celów projektowych przy ul. Tyskiej, Tęczowej i Wagonowej we Wyrach ok. 100ha,
 23. Obsługa geoedezyjna PWiK w Rybniku - sieci kanalizacyjne,
 24. Obsługa geodezyjna TAURON S.A.,
 25. Podziały nieruchomości dla PKP S.A. w Wodzisławiu, Zabrzu i Rudzie Śląskiej,
 26. Geodezyjna obsługa przy ul. Storczyków w Mikołowie,
 27. Geodezyjna obsługa budowy zespołu eneregtycznego na terenie KWK Budruk w Ornontowicach,
 28. i wiele innych
   

* * *

W roku 2017:

 1. Kompleskowa obsługa geodezyjna budowy domów szeregowych w Mikołowie przy ul. Młyńskiej ( temat realizowany od 2015 roku),
 2. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy sieci uzbrojenia terenu w Katowicach Ochojców przy osiedlu domów wielorodzinnych,
 3. Podział nieruchomości gruntowej w Tarnowskich Górach,
 4. Podział nieruchomości gruntowej z art. 92 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 5. Sporządzenie Map do celów projektowych dla Biura ELPRO w Mikołowie,
 6. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy Ubojni Indyków w Wieszowej ( ciąg dalszy z roku 2016),
 7. Obsługa geodezyjna budowy C.H. na ul. Ułańskiej w Katowicach, 
 8. Obsługa geodezyjna rozbudowy Galerii Pik w Mikołowie,
 9. Wznowienie granic w pasie drogi powiatowej w obrębie Książenice,
 10. Obsługa podziałów dla PGG dla tematów Pole Wschów (Sośnica) i Bojków,
 11. Obsługa geodezyjna budowy wież Przeciwpożarowych w Lasach Państwowych na terenie obrębów Rudy i Zgoń,
 12. Obsługa geodezyjna dla firmy GEOGLOB,
 13. Sporządzenie Map do celów projektowych dla Biura Projektowego FORMA z Katowic,
 14. Obsługa geodezyjna tyczeń budowy dla Firmy Abakon z Bielska Białem,
 15. Obsługa geodezyjna przy ul. Łąkowej w Orzeszu dla firmy COMPLEX-BUD Steuer Szymon,
 16. Obsługa geodezyjna hali w Żorach,
 17. Obsługa geodezyjna rozbudowy Szpitala Miejskiego w Chorzowie,
 18. Obsługa budowy ciągu pieszo-jezdnego w Orzeszu Zawiści,
 19. Obsługa budowy budynku przy ul. Bałtyckiej w Katowicach,

* * *

W roku 2016:

 1. Kompleskowa obsługa geodezyjna budowy domów szeregowych w Mikołowie przy ul. Młyńskiej,
 2. Obsługa budowy stadniny koni w Patkowicach wraz z hotelem,
 3. Obsługa rozbudowy szpitala pedriatrii i onkologii w Chorzowie,
 4. Obsługa rozbudowy ubojni indyków w Wieszowej,
 5. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy domów bliżniaczych w Mikołówie przy ul. Podleskiej,
 6. Aktualziacja mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z podziałem pod cele publiczne (ZRID) w Wadowicach,
 7. Geodezyjna obsługa dla ZIM Mikołów na rok 2016,
 8. Wznowienie znaków granicznych na odcinku 2km w Wyrach,
 9. Inwenaryzacja pomieszczeń biurowych w Katowiacach i Zabrzu,
     * * *

W roku 2015 :

Do najważniejszych zleceń można zaliczyć

- Obsługa budowy ścian pod wystawę w Muzeum Śląskim, 
- Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w obrębie Balin gmina Chrzanów,
- Wznowienie znaków granicznych wzdłuż ul. Wyzwolenia w obrębie Mizerów,
- Obsługa budowy hotelu wraz z stadniną koni w Ptakowicach,
- Obsługa rozpudowy szpitala pedriatrii i onkologii w Chorzowie,
- Inwentaryzacja grodziska w gminie Lubomia dla celów archeologicznych,
- Obsługa parkingów dla Lidla: w Chrzanowie, Zawierciu, Olkuszu, Gliwicach, 

                                                                                                                                                             * * *

W roku 2014:

Do najważniejszych zleceń można zaliczyć:

- Obsługa budowy boisk sportowych w Mikołowie-Paniowach,
- Obsługa budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową na terenie gminy Bieruń obręb Ściernie ul. Warszawska, 
- Prace inwentaryzacyjne przy torach kolejowych,
- Niwelacja punktów osnowy szczegółowej na terenie miasta Zabrze,