• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Historia i rozwój firmy:

       Założycielem firmy jest geodeta uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak. Posiada on 13 letnie doświadczenie w zawodzie, gdzie między innymi brał czynny udział przy:

- Budowie Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu oraz łącznika A1-A4 w Zabrzu,
- Budowie Trasy Śródmiejskiej w Jaworznie,
- Wielu podziałach nieruchomości, wznowień granic na terenie miasta Ruda Śląska, Mikołów.
- Pomiarach powykonawczych oraz mapach do celów projektowych w rejonie: powiatu mikołowskiego, Katowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Rybnika, Czerwionki-Leszczyny, Gierałtowic, Zabrza, Gliwic, Lędzin.

      Sebastian Staszak uczęszczał do Szkole Policealnej nr 9 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen Sylwestra Kaliskiego w Katowicach przy ul. Techników, a w roku 2007 uzyskał tytuł zawodowy technika geodety.
Następnie w latach 2007-2013 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
      W 2011 roku uzyskał tytuł inżyniera, a w 2013 roku po zaprezentowaniu pracy dyplomowej pt. "Porównanie prac geodezyjnych na przykładzie geodezyjnej obsługi inwestycji, podziału nieruchomości oraz mapy do celów projektowych" uzyskał tytuł magistra inżyniera w specjalności "GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA".
      W tym samym roku uzyskał tytuł geodety uprawnionego, zdając egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Geodetę Kraju w Warszawie.
      W dniu 01.04.2014 roku została powołana do życia firma Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawiony mgr inż. Sebastian Staszak oraz w tym samym roku nawiązano ścisłą współpracę ze Szkołami zajmującymi się kształceniem przyszłych adeptów sztuki geodezyjnej. W obecnym roku poraz pierwszy gościliśmy uczniów Technikum Geodezyjnego z Zabrza.
      W roku 2016  firma nawiązała liczne kontrakty z firmami budowlanymi, jak i podmiotami świadczącymi usługi z zakresu projektowania, jednocześnie zwiększyła zatrudnienie obecnie oprócz Pana Sebastiana, zatrudnia 3 magistrów inżynierów z specjalnościami geodezja inżynieryjno - przemysłowa oraz kataster, 1 inżyniera mierniczego górniczego, 1 magistara miericzego górniczego oraz trzech geodetów techników.
     Od stycznia 2017r. do marca 2019 roku  Pan Sebastian ściśle współpracował z firmą Usługi Geodezyjne Marek Strzewiczek z Katowic w celu zapewnienia szybkiej i fachowej obsługi Państwa zleceń.
     W listopadzie 2017 roku do kwietnia 2019 roku biuro firmy mieściło się w budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Mikołowie Śmiłowicach, a od maja 2019 roku siedziba firmy została przeniesiona w rejon skrzyżowania ul. Reja i ul. Gliwickiej w Mikołowie. Obecna siedziba znajduje się w sąsiedzctwie marketu Lidl, Powiatowej Komendy Policji i około 400m od Hipermarketu Auchan i Dworca PKP w Mikołowie oraz Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
     Firma ciągle inwestuje w  co raz nowocześniejszy sprzęt, tak by sprostać wszystkim zlecenią, na dzień dziejszy firma posiada 3 tachimetry, 2 GPSy, niwelatory oraz inne niezbędne wyposażenie.
     W dziale realizacje można sie zapoznać z prowadzonymi realziacjami. Firma UG Sebastian Staszak posiada również wiele Referencji.

      Zapraszamy do zakładki kontakty, tam znajdą Państwo informacje jak się z nami skontaktować.

 

 

 

Informujemy, iż od 01 września 2021 roku firma Usługi Geodezyjne geodeta uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak zostanie przekształcona w ASGeodezja sp. z o.o. Zmiana nazwy firmy nie będzie wpływać na jakość świadczonych usług. Planowana data całkowitego przekształcenia to 01.04.2023  roku.

 

ZAPRASZAMY