• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

=============================================================================================================

U W A G A

Informujemy, iż nowa siedziba biura jest już czynna.

Mikołów, ul. Skośna 27

 

czasowo wyłączony jest numer stacjonarny,
prosimy dzwonić na 506 959 678 lub 507 865 626

=======================================================

SZANOWNI PAŃSTWO

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU W PIŃCZOWIE

Kontakt telefoniczny  5.7 1.3*8.5,5/8-0

 

BIURO PROJEKTOWE - sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe

http://www.facebook.com/gazprojekt

 

 

Zapraszamy na stronę Ogólnopolskiego Zwiazu Zawodowego Geodetów:  https://www.ozzg.pl/

 

w najnowyszym wydaniu,  bardzo ciekawy artykuł odnośnie prawa własności i z tym związanych zadań Starosty. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
https://www.ozzg.pl/prawo/modernizacja-egib-w-gorze-sw-malgorzaty/

 

artykule przeczytacie o przyjęciu operatu technicznego przez Wielkopolskiego WINGiKa, jest to nietuzinkowa sytuacja, która skróciła tryb odwoławczy od decyzji Starosty Kaliskiego.

https://www.ozzg.pl/prawo/wwingik-uchyla-w-calosci-decyzje-starosty-kaliskigo-i-jednoczesnie-orzeka-o-przyjeciu-operatu-do-pzgik/

 

 

Dla ciekawych co piszczy w trawie odnośnie geodezji, miernictwa, prawa właśności zaparszamy w każdą niedzielę na
"Kawę z Mierniczym"
o godzinie 10:00
oraz na środowe " Rozmowy z Mierniczym" o godzine 21:00
serdecznie zapraszamy wszystkich http://kawazmierniczym.pl/

 

WAŻNA INFORMACJA

 

Od dnia 01 lipca 2021 roku każdy właściciel, współwłaściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku. Czas na zgłoszenie w wypadku już istniejących budynków to 12 miesięcy a w przypadku nowych budynków tylko 14 dni. Obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają również właściciele lokalów jeśli mają dodatkowe ogrzewanie.

Deklaracje można złożyć w wersji papierowej lub poprzez formularz na stronie Głównego Urzędu Nadzory Budowlanego (CENTRALA EWIDENCJI EMISYJNOŚCI).

Gminy nie będą wysyłać  pism w tej sprawie, a kary mogą być dotkliwe.

 

I N F O R M A C J A

Od dnia 31.07.2020 roku wchodzi w życie nowe prawo geodezyjne i kartograficzne. Od tego dnia pieczątki urzedowe może zostać zastąpione oświadczeniem geodety o pozytywnej weryfikacji operatu technicznego, dla asortymentów:

mapie do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych  rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa wart.4ust.2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art.12c ust.1pkt1, klauzulę urzędową, o której mowa wart.40ust.3g pkt3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa wart.12a ust.1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Osoby, które odebrały mapę do celów projektowych lub mapy z pomiaru na zakończenia budowy a nie złożyły jeszcze dokumentów do Architektury lub PINB proszone są o kontakt w celu wydania mapy z oświadczeniem.

Wszelkie wyjaśnienia pod numerem telefonu 506 959 678

mgr inż. Sebastian Staszak

geodeta uprawiony

Witamy,

 

              Jeśli szukacie Państwo usług geodety uprawionego (mierniczego) do wytyczenia budynku, powykonawczej inwentaryzacji obiektów budowlanych ( zwanej potocznie pomiarem na zakończenie lub powykoanwczym), obsługi geodezyjne czy podziału działki, a może potrzebujecie Państwo mapę do celów projektowych, to jesteście na dobrej drodze.

               Od 01 września oferujemy również usługi z zakresu skanowania ( formaty A3, A4), drukowania (formaty A1, A2, A3, A4) lub ksero (formacie A3, A4) w kolorze lub czarno-białe oraz sprzedajemy kamienie graniczne i paliki geodezyjne. 

             Realizujemy swoje prace na terenie całego Kraju, a w szczególności na terenie powiatu mikołowskiego ( Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Ornontowice), powiatu rybnickiego ( Czerwionka – Leszczyny), powiatu bieruńsko - lędzińskiego ( Bieruń, Imielin, Bojszowy, Lędziny), powiatu pszczyńskiego ( Kobiór, Pszczyna, Suszec), powiatu gliwickiego ( Gierałtowice, Knurów, Pilchowice) i powiatu tarnogórskiego oraz miast Katowice, Mysłowice, Zabrze, Tychy, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom czy Piekary Śląskie oraz Rybnika.

               Nasza Firma dysponuje najnowszym sprzętem w dziedzinie geodezji, w skład pracowników firmy wchodzą geodeci uprawnieniw zakresach 1, 2, 4 oraz doświadczeni inżynierowie, jak i również kadra techniczna.

               Prace wykonywane przez Naszą firmę są zawsze na najwyższym poziomie i realizowane zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

            Zapraszamy do naszej siedzimy w Mikołowie przy ul. Skośnej 27. Jest to boczna ulica od ul. Podleskiej. Na skrzyżowaniu ul. Podleskiej i Beskidzkiej (DK44) należy skręcić w kierunku Katowic Podlesia. Następnie na skrzyżowaniu z ulicami Poprzeczną i Skośną oraz Podleską skręcić w prawo, przed przystankiem autobusowym ZTM w Katowicach. Do biura można dojechać liniami autobusowymi 37, 905N z Katowic Dworca oraz 695 z Szopienic, jak również tymi samymi liniami z przystanku Mikołów Dworzec. W pobliżu biura znajduje się kort tenisowy.

             Jakie należy mieć dokumenty ze sobą aby zacząć z nami zleceni?

            - zasadniczo nie wymagamy wiele, zawsze jest to numer działki, dane zleceniodawcy w tym adres korespondencyjny, adres mail, numer   telefonu.

           W godziach pracy nie tylko pomagamy w zakresie geodezji ale również odpowiadamy na nurtujące Państwa pytania z tej dziedziny.

 

           Nasza Firma wykonuje następujace prace:

1. sporządzamy mapy do celów projektowych w każdym zakresie,
2. tyczymy różne obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia terenu,
3. wykonujemy geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą obiektów budowlanych,
4. sporządzamy dokumnety prawne,
5. odszukujemy, wznawiamy znaki graniczne,
6. dzielimy działki na terenach rolnych i pomagamy wydzielić działki na cele budowlane,
7. realziujemy prace w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
8. obsługujemy geodezyjnie budowy,
9. wykonujemy prace z zakresu pomiaru i obliczeń mas,
10. pomagamy przy wykonaniu wstępnego projektu podziału,
11. oraz inne prace geodezyjne w zależności od zapotrzebowania,
12. prowadzimy wydruki wielkoformatowe A1,A2,A3,
13. wykonujemy usługi graficzne związane z mapami,
14. oferujemy sprzedaż palików geodezyjnych,
15. i wiele innych,
16. klasyfikacja gruntów - NOWOŚĆ

         Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas pracami w dziale "Realizacje" oraz aktualną promocyjną ofertą cenową. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami lub mają Państwo jakieś wątpliwości, to serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego, dane kontaktowe również w zakladce kontakt lub poprzez Facebook: https://www.facebook.com/geodezjamikolow/
 

 

I N F O R M A C J A  z dnia 25.05.2018 roku

RODO

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Sebastian Staszak  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kościuszki 73A, 43-190 Mikołów
2. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych jest Sebastian Staszak : e-mail: geodezja.mikolow@poczta.onet.pl lub asgeodezja@onet.eu 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych, a danych tych nie publikujemy w Internecie.
4. Odbiorcami Pani/ Pan danych jedynie urzędy odpowiednie dla zlecenia pracy geodezyjnej,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów prywatnych oraz firm,z wyjątkiem pkt. 4 jeśli będzie to konieczne;
6. Dane są przetwarzane tylko przez okres trwania zlecenia,
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. dokumentach, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. dokumentach (zleceniach), w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Staszak