• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
 • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
 • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

I N F O R M A C J A

Od dnia 24.06.2020 roku wchodzi w życie przyśpieszone znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne. Od tego dnia uwierzytelnienie może zostać zastąpione oświadczeniem geodety o pozytywnej weryfikacji operatu technicznego.

mapie do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych  rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa wart.4ust.2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art.12c ust.1pkt1, klauzulę urzędową, o której mowa wart.40ust.3g pkt3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa wart.12a ust.1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Osoby, które odebrały mapę do celów projektowych lub mapy z pomiaru na zakończenia budowy a nie złożyły jeszcze dokumentów do Architektury lub PINB proszone są o kontakt w celu wydania mapy z oświadczeniem.

Wszelkie wyjaśnienia pod numerem telefonu 32 322 70 27.

mgr inż. Sebastian Staszak

geodeta uprawiony

 

INFORMACJA z dnia 30.04.2020 roku

    OD DNIA 04.05.2020 ROKU BIURO BĘDZIE CZYNNE, JEDNAKŻE DALEJ MOŻNA

WSZYSTKIE SPRAWY ZAŁATWIAĆ POPRZEZ LINIĘ TELEFONICZNĄ LUB ADRES MAIL

506 959 678

GEODEZJA.MIKOLOW@POCZTA.ONET.PL

 

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W DNIU 21.04.2020 ROKU PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. PRZEPISY USTAWY WEJDĄ W ŻYCIE 31 LIPCA 2020 ROKU.

INFORMACJA z dnia 15.03.2020 roku
Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami jeśli to nie jest konieczne prosimy zostać w domu, dotyczy to w takim samym stopniu Naszych Klientów,
jak i Pracowników Naszej Firmy. Dlatego prosimy o nie dzwonienie, że Państwo jesteście w domu i geodeta może podjechać. Szanujmy Własne zdrowie i innego człowieka.

Zlecone prace geodezyjne, jak i przyjmowanie nowych zleceń w zakresie geodezji i kartografii odbywa się na bieżąco.

                   1. Prace terenowe będą wykonywane sukcesywnie, chyba że sytuacja na to nie pozwoli, dlatego prosimy o nie podchodzenie do zespołu geodezyjnego w terenie oraz stosowanie się do zaleceń kierownika prac geodezyjnych.
               2. Wydawanie i przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać w miarę możliwości poprzez wyznaczone do tego miejsce w biurze, które będzie podlegać dezynfekcji po każdym kliencie, lub poprzez adres mail.
                3. Biuro pozostaje nieczynne do odwołania - zleceniodawcy, którzy muszą odwiedzić nasze biuro bo tego wymagać sprawa, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia konkretnej godziny. W pozostałych przypadkach strony będą obsługiwane jedynie poprzez środki teleinformatyczne.
               4. Przyjmowanie zleceń na obsługę budowy pozostaje bez zmian poprzez wysłanie zlecenia na adres mail.
                    5. Informujemy, iż część pracowników pracuje zdalnie, dlatego uzyskanie odpowiedzi dotyczące konkretnego zlecenia może powodować wydłużony okres uzyskania odpowiedzi.
numer telefonu do biura 32 322 70 27 oraz 506 959 678 lub 507 865 626,
adres mail: geodezja.mikolow@poczta.onet.pl lub staszak@poczta.onet.pl.

                     6. Informujemy, iż w miarę możliwości będziemy na bieżąco informować o zmianach i jeśli Rząd uchwali zmiany odnośnie podatkach oraz składkach na ZUS to wprowadzimy upusty w naszych cenach. Obecnie czekamy na zapowiedziane zmiany przez Rząd.

Na dzień 15.03.2020 roku nie planujemy odwoływania ustalonych spotkań na protokołach granicznych, jedynie prosimy o zabranie dowodu osobistego, własnego długopisu, dokumentów, które państwa zdaniem są istotne dla czynności granicznych, które prosimy o włożenie do koszulek plastikowych lub folii oraz proponujemy zabrać rękawiczki ochronne jednorazowe w celu przeglądania dokumentów, które będzie mieć geodeta lub inny właściciel nieruchomości przybyły na protokół. Prosimy również, o przybywanie na protokół tylko właścicieli lub ustanowionych pełnomocników bez dodatkowych osób trzecich. W tym celu prowadzący geodeta uprawiony czynności będzie legitymował osoby na wstępie w celu ograniczenia uczestników protokołu do osób, które mają prawo w nim uczestniczyć. Wszystkie protokoły graniczne od dnia 26.03.2020 roku zostają odwołane z powodu zmian wprowadzonych przez Rząd.

Prosimy nie traktować powyższych informacji jako utrudnienia a raczej jako środki bezpieczeństwa dla uczestników protokołu, jak i samego prowadzącego protokół.
Jeśli Państwo znacie sprawę i zgadzacie się z dotychczasowymi wskazaniami oraz danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntu i budynków lub wystarcza Państwu informacja telefoniczna to przypominamy, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety oraz że geodeta wskazuje położeniu punktów granicznych ( znaków) na gruncie oraz przebiegów linii granicznych według dokumentów otrzymanych z Urzędu.

WAŻNE:

WYTYCZNE Z POWODU PODWYŻSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z WIRUSEM „KORONAWIRUS”

        Mają na uwadze zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Instytutu Sanitarnego oraz wydanej specustawy odnośnie KORONAWIRUSA do odwołania obowiązuje:

 1. zabrania się podawanie ręki w geście przywitania i pożegnania, w biurze i w terenie,
 2. ograniczyć rozmowy z osobami trzecimi, a jeśli nie można zastosować punktu 3, odstęp pomiędzy rozmówcami nie może być mniejszy niż 1.5m,
 3. zaleca się prowadzenie rozmów poprzez środki łączności telefonicznej lub internetowej,
 4. kategorycznie nakazuje się unikanie osób, u których występuje podejrzenie występowania zarażenia lub u osób które mają widoczne objawy,
 5. wprowadza się stan ciągłej gotowości do pracy w domu ( pracy zdalnej),
 6. zabrania się przynoszenia do firmy przedmiotów o niewiadomym pochodzeniu, a zwłaszcza takich na których mogą znajdować się bakterie i wirusy,
 7. wprowadza się wymóg przekazywania dokumentacji jedynie poprzez usługi pocztowe lub poprzez adres mail,
 8. przyjmowanie interesantów może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu,
 9. zabrania się udostępniania sprzętu firmowego osobą trzecim,
 10. uprasza się Klientów naszej firmy, o informowanie jeśli ów Klient był za granicą w rejonie wystąpienia epidemii o takową informację. Taka informacja pozwoli na wcześniejsze działania profilaktyczne u osób, u których może wystąpić zakażenie wirusem, a jednocześnie pozwoli zmniejszyć obszar występowania epidemii i zmniejszy ilość osób chorych, a jednocześnie pozwoli na złagodzenie objawów choroby jeśli okażę się, iż osoba jest potencjalnym nosicielem wirusa,
  Przypominamy, że geodeci jako pracownicy terenowi są narażeni w większym stopniu na zarażenie wirusem.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń publikowanych w środkach przekazu masowego.

Dziękujemy za wyrozumiałość i mamy nadzieję, że niedogodności będą chwilowe.

Sebastian Staszak oraz pracownicy firmy.

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem w sprawie standardów geodezyjnych mapy do celów projektowych oraz mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych uwierzytelnia zainteresowana strona, a nie geodeta. Dlatego z dniem 31.08.2019 roku geodeta wydaje zleceniodawcy tylko dokumentację w formie cyfrowej oraz informację, że uwierzytelnienie dokonuje Starostwa lub Prezydent Miasta na Prawach powiatu prowadzący zadania z zakresu Geodezji. Jednocześnie informujemy, że za opłaty w wydziałach geodezji nie bierzemy odpowiedzialności.

Uwierzytelnienie nie jest obowiazkowe.

Wszelkie wyjaśnienia pod numerem telefonu 32 322 70 27.

mgr inż. Sebastian Staszak

geodeta uprawiony

OŚWIADCZENIE

 

Witamy,

 

              Jeśli szukacie Państwo usług geodety uprawionego do wytyczenia budynku, powykonawczej inwentaryzacji, obsługi geodezyjne czy podziału działki, a może potrzebujecie Państwo mapę do celów projektowych, to jesteście na dobrej drodze.

               Od 01 września oferujemy również usługi z zakresu skanowania ( formaty A3, A4), drukowania (formaty A1, A2, A3, A4) lub ksero (formacie A3, A4) w kolorze lub czarno-białe oraz sprzedajemy kamienie graniczne i paliki geodezyjne. 

             Realizujemy swoje prace na terenie całego Kraju, a w szczególności na terenie powiatu mikołowskiego ( Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Ornontowice), powiatu rybnickiego ( Czerwionka – Leszczyny), powiatu bieruńsko - lędzińskiego ( Bieruń, Imielin, Bojszowy, Lędziny), powiatu pszczyńskiego ( Kobiór, Pszczyna, Suszec), powiatu gliwickiego ( Gierałtowice, Knurów, Pilchowice) i powiatu tarnogórskiego oraz miast Katowice, Mysłowice, Zabrze, Tychy, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom czy Piekary Śląskie oraz Rybnika.

               Nasza Firma dysponuje najnowszym sprzętem w dziedzinie geodezji, w skład pracowników firmy wchodzą geodeci uprawnieniw zakresach 1, 2, 4 oraz doświadczeni inżynierowie, jak i również kadra techniczna.

               Prace wykonywane przez Naszą firmę są zawsze na najwyższym poziomie i realizowane zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

            Zapraszamy do naszej siedzimy w Mikołowie przy ul. Mikołaja Reja 17. Nowa siedziba miesci się w sąsiedztwie Powiatowej Komendy Policji, Lidla oraz Wiromentu. Około 400m od siedziby Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

             Jakie należy mieć dokumenty ze sobą aby zacząć z nami zleceni?

            - zasadniczo nie wymagamy wiele, zawsze jest to numer działki, dane zleceniodawcy w tym adres korespondencyjny, adres mail, numer   telefonu.

           W godziach pracy nie tylko pomagamy w zakresie geodezji ale równiez odpowiadamy na nurtujące Państwa pytania z tej dziedziny.

 

           Nasza Firma wykonuje następujace prace:

1. sporządzamy mapy do celów projektowych w każdym zakresie,
2. tyczymy różne obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia terenu,
3. wykonujemy geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą obiektów budowlanych,
4. sporządzamy dokumnety prawne,
5. odszukujemy, wznawiamy znaki graniczne,
6. dzielimy działki na terenach rolnych i pomagamy wydzielić działki na cele budowlane,
7. realziujemy prace w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
8. obsługujemy geodezyjnie budowy,
9. wykonujemy prace z zakresu pomiaru i obliczeń mas,
10. pomagamy przy wykonaniu wstępnego projektu podziału,
11. oraz inne prace geodezyjne w zależności od zapotrzebowania,
12. prowadzimy wydruki wielkoformatowe A1,A2,A3,
13. wykonujemy usługi graficzne związane z mapami,
14. oferujemy sprzedaż palików geodezyjnych,
15. i wiele innych,        Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas pracami w dziale "Realizacje" oraz aktualną promocyjną ofertą cenową. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami lub mają Państwo jakieś wątpliwości, to serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego, dane kontaktowe również w zakladce kontakt lub poprzez Facebook: https://www.facebook.com/geodezjamikolow/
 

 

I N F O R M A C J A  z dnia 25.05.2018 roku

RODO

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Sebastian Staszak  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kościuszki 73A, 43-190 Mikołów
2. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych jest Sebastian Staszak : tel. 32 322 70 27 e-mail: geodezja.mikolow@poczta.onet.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych, a danych tych nie publikujemy w Internecie.
4. Odbiorcami Pani/ Pan danych jedynie urzędy odpowiednie dla zlecenia pracy geodezyjnej,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów prywatnych oraz firm,z wyjątkiem pkt. 4 jeśli będzie to konieczne;
6. Dane są przetwarzane tylko przez okres trwania zlecenia,
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. dokumentach, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. dokumentach (zleceniach), w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Staszak