• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

I N F O R M A C J A z dnia 15.02.2020 roku

dotyczy uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

                     

Sejm w dniu 13.02.2020 roku uchwalił nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego, która zakłada wiele zmian. Jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie ryczałtu opłat za usługi geodezyjne w odniesieniu do wielkości zgłoszonej pracy przez wykonawcę geodezyjnego oraz zniesienie możliwości zgłaszania kilku rodzajów prac na tym samym terenie przy jednym numerze urzędowym (dawniej zwanym KERG).
Teraz ta ustaw trafi do Senatu. Senat może pochylić się nad ustawą w najbliższym posiedzeniu tj. 24 lub 25 lutego. Jeśli Senat nie wniesie zastrzeżeń to ustawa trafi do podpisu Prezydenta w przeciągu 30 dni. Co spowoduje, iż możliwie od 01 kwietnia 2020 roku ulegnie zmianie sposób wykonywania usług:
1. wszystkie mapy będą ponownie opatrywane z urzędu pieczęciami, lub geodeta uprawniony może wydać oświadczenie, iż operat techniczny został przyjęty do zasobu,
2. zmieni się cennik opłat w urzędzie obecnie geodeta płacił za materiały wykorzystane do zlecenia w nowej propozycji jest to opłata ryczałtowa w zależności od powierzchni opracowania,
3. znika możliwość zgłaszania kilku prac na danym terenie ( obszarze), co powoduje iż kilkakrotnie geodeta zapłaci za materiały do zlecenia na danej działce w kwocie ryczałtowej,
Te trzy główne czynnik przełożą się znacząco na kwoty świadczonych usług,  szacowane ceny usług będą wynosić od 75% do 150% obecnych cen. Podniesienie cen usług geodezyjnych wiąże się również z zmiana minimalnej płacy krajowej (2600zł brutto) oraz zmian w opłacaniu składek na ZUS, podatku dochodowym oraz PPK.

              Szanowni Klienci, z tego tytuły będziemy zmuszeni do podniesienia opłat, propozycja cen zostanie opublikowana na naszej stronie w zakładce cennik niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta ustawy.

Po ostatecznym zapoznaniu się z podpisaną ustawą opublikujemy informację odnośnie wydawania materiałów Państwu, za chwilowe niejasności oraz problemy przepraszamy, będziemy starali się je jak najszybciej naprawić i wyjaśniać.
 

informuje zespół geodetów uprawnionych firmy UG Sebastian Staszak
Mikołów, dnia 15.02.2020 roku,

 

I N F O R M A C J A

 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem w sprawie standardów geodezyjnych mapy do celów projektowych oraz mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych uwierzytelnia zainteresowana strona, a nie geodeta. Dlatego z dniem 31.08.2019 roku geodeta wydaje zleceniodawcy tylko dokumentację w formie cyfrowej oraz informację, że uwierzytelnienie dokonuje Starostwa lub Prezydent Miasta na Prawach powiatu prowadzący zadania z zakresu Geodezji. Jednocześnie informujemy, że za opłaty w wydziałach geodezji nie bierzemy odpowiedzialności.

Uwierzytelnienie nie jest obowiazkowe.

Wszelkie wyjaśnienia pod numerem telefonu 32 322 70 27.

mgr inż. Sebastian Staszak

geodeta uprawiony

OŚWIADCZENIE

 

Witamy,

 

              Jeśli szukacie Państwo usług geodety uprawionego do wytyczenia budynku, powykonawczej inwentaryzacji, obsługi geodezyjne czy podziału działki, a może potrzebujecie Państwo mapę do celów projektowych, to jesteście na dobrej drodze.

               Od 01 września oferujemy również usługi z zakresu skanowania ( formaty A3, A4), drukowania (formaty A1, A2, A3, A4) lub ksero (formacie A3, A4) w kolorze lub czarno-białe oraz sprzedajemy kamienie graniczne i paliki geodezyjne. 

             Realizujemy swoje prace na terenie całego Kraju, a w szczególności na terenie powiatu mikołowskiego ( Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Ornontowice), powiatu rybnickiego ( Czerwionka – Leszczyny), powiatu bieruńsko - lędzińskiego ( Bieruń, Imielin, Bojszowy, Lędziny), powiatu pszczyńskiego ( Kobiór, Pszczyna, Suszec), powiatu gliwickiego ( Gierałtowice, Knurów, Pilchowice) i powiatu tarnogórskiego oraz miast Katowice, Mysłowice, Zabrze, Tychy, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom czy Piekary Śląskie oraz Rybnika.

               Nasza Firma dysponuje najnowszym sprzętem w dziedzinie geodezji, w skład pracowników firmy wchodzą geodeci uprawnieniw zakresach 1, 2, 4 oraz doświadczeni inżynierowie, jak i również kadra techniczna.

               Prace wykonywane przez Naszą firmę są zawsze na najwyższym poziomie i realizowane zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

            Zapraszamy do naszej siedzimy w Mikołowie przy ul. Mikołaja Reja 17. Nowa siedziba miesci się w sąsiedztwie Powiatowej Komendy Policji, Lidla oraz Wiromentu. Około 400m od siedziby Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

             Jakie należy mieć dokumenty ze sobą aby zacząć z nami zleceni?

            - zasadniczo nie wymagamy wiele, zawsze jest to numer działki, dane zleceniodawcy w tym adres korespondencyjny, adres mail, numer   telefonu.

           W godziach pracy nie tylko pomagamy w zakresie geodezji ale równiez odpowiadamy na nurtujące Państwa pytania z tej dziedziny.

 

           Nasza Firma wykonuje następujace prace:

1. sporządzamy mapy do celów projektowych w każdym zakresie,
2. tyczymy różne obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia terenu,
3. wykonujemy geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą obiektów budowlanych,
4. sporządzamy dokumnety prawne,
5. odszukujemy, wznawiamy znaki graniczne,
6. dzielimy działki na terenach rolnych i pomagamy wydzielić działki na cele budowlane,
7. realziujemy prace w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
8. obsługujemy geodezyjnie budowy,
9. wykonujemy prace z zakresu pomiaru i obliczeń mas,
10. pomagamy przy wykonaniu wstępnego projektu podziału,
11. oraz inne prace geodezyjne w zależności od zapotrzebowania,
12. prowadzimy wydruki wielkoformatowe A1,A2,A3,
13. wykonujemy usługi graficzne związane z mapami,
14. oferujemy sprzedaż palików geodezyjnych,
15. i wiele innych,        Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas pracami w dziale "Realizacje" oraz aktualną promocyjną ofertą cenową. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami lub mają Państwo jakieś wątpliwości, to serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego, dane kontaktowe również w zakladce kontakt lub poprzez Facebook: https://www.facebook.com/geodezjamikolow/
 

 

I N F O R M A C J A  z dnia 25.05.2018 roku

RODO

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Sebastian Staszak  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kościuszki 73A, 43-190 Mikołów
2. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych jest Sebastian Staszak : tel. 32 322 70 27 e-mail: geodezja.mikolow@poczta.onet.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych, a danych tych nie publikujemy w Internecie.
4. Odbiorcami Pani/ Pan danych jedynie urzędy odpowiednie dla zlecenia pracy geodezyjnej,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów prywatnych oraz firm,z wyjątkiem pkt. 4 jeśli będzie to konieczne;
6. Dane są przetwarzane tylko przez okres trwania zlecenia,
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. dokumentach, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. dokumentach (zleceniach), w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Staszak