• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Zakres usług:


- Przygotowywanie wstępnych projektów podziału oraz wykazów synchronizacyjnych dla Ksiąg Wieczystych;
- Podziały i rozgraniczenia nieruchomości;
- Wznowienia punktów granicznych;
- Regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
- Mapy do celów projektowych w wersji papierowej (analogowej) lub numerycznej (elektronicznej);
- Pomiary powykonawcze budynków i uzbrojenia terenu;
- Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
- Obsługa inwestycji;
- Prace realizacyjne;
- Pomiar i obliczanie mas ziemnych;
- Tworzenie dokumentacji w postaci plików .shp;
- Wektoryzacje map papierowych do postaci numerycznej;
- Inne prace związane z geodezją i kartografią;