• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM

CENNIK USŁUG 
obowiązujących od dnia 01.10.2020 roku
 
numer asortymentu Nazwa usługi  cena netto podatek VAT  cena brutto 
MDCP01 Mapa do celów projektowych do 1ha 1 100,00 zł 23,00% 1 353,00 zł
MDCP02 Mapa do celów projektowych za każdy następny rozpoczęty ha 500,00 zł 23,00% 615,00 zł
MDCP03 Kontrola znaków granicznych/punktów granicznych przy MDCP  - 1punkt  65,00 zł 23,00% 79,95 zł
GIOB01 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - budynek + do 3 przyłączy  1 210,00 zł 23,00% 1 488,30 zł
GIOB02 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - sam budynek  990,00 zł 23,00% 1 217,70 zł
GIOB03 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - jedno przyłącze  880,00 zł 23,00% 1 082,40 zł
GIOB04 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - dodatkowe przyłącze przy pomiarze budynku lub dodatkowy budynek  550,00 zł 23,00% 676,50 zł
GIOB/EGiB Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - wyburzenie budynku  550,00 zł 123,00% 1 226,50 zł
EGB01 Sporządzenie wykazu zmian danych - aktualizacja użytków dla jednej działki  550,00 zł 23,00% 676,50 zł
EGB02 Wyburzenie budynku/obiektu budowlanego - usunięcie z mapy jednego budynku  830,00 zł 23,00% 1 020,90 zł
EGB03 Usunięcie z mapy sieci uzbrojenia terenu/przyłącza  830,00 zł 23,00% 1 020,90 zł
EGB04 Wznowienie znaków granicznych dla działki do 5 punkt. I powierzchni do 0.2000ha 1 540,00 zł 23,00% 1 894,20 zł
EGB05 Wznowienie znaków granicznych powyżej 5 punktów - cena za dodatkowy punkt  170,00 zł 23,00% 209,10 zł
EGB06 Wznowienie znaków granicznych dla działki o powierzchni powyżej 0.2000ha 1 870,00 zł 23,00% 2 300,10 zł
EGB07 Sporządzenie wstępnego projektu podziału  550,00 zł 23,00% 676,50 zł
EGB08 Wykonanie podziału działki o powierzchni do 0.2000ha na dwie nowe działki  2 750,00 zł 23,00% 3 382,50 zł
EGB09 Wykonanie podziału działki o powierzchni powyżej 0.2000ha na dwie nowe działki  3 200,00 zł 23,00% 3 936,00 zł
EGB10 Wykonanie podziału działki - dodatkowa działka  550,00 zł 23,00% 676,50 zł
EGB11 Rozgraniczenie jednej linii granicznej  3 850,00 zł 23,00% 4 735,50 zł
EGB12 Rozgraniczenie dodatkowej linii granicznej  550,00 zł 23,00% 676,50 zł
EGB13 Sporządzenie protokołu ustalenia linii granicznych dla jednej linii przy wykonywaniu innych czynności  880,00 zł 23,00% 1 082,40 zł
TYCZ01 Tyczenie sieci/przyłączy do 100m lub 5 punktów  660,00 zł 23,00% 811,80 zł
TYCZ02 Tyczenie sieci/przyłączy powyżej 100m lub 5 punktów - cena za każdy następne 100m  450,00 zł 23,00% 553,50 zł
TYCZ03 Tyczenie budynku obrys/osi  na gruncie  660,00 zł 23,00% 811,80 zł
TYCZ04 Tyczenie budynku przeniesienie obrysu/osi na ławice - cena za 2 punkty  110,00 zł 23,00% 135,30 zł
IN01 Założenie punktu roboczego (reper, punkt osnowy)  83,00 zł 23,00% 102,09 zł
IN02 Inwentaryzacja obiektu punktowego  83,00 zł 23,00% 102,09 zł
IN03 Poświadczenie dodatkowego egzemplarza map  28,00 zł 23,00% 34,44 zł
IN04 Wysłanie map/dokumentów na wskazany adres  22,00 zł 23,00% 27,06 zł
IN05 Zakopanie znaku granicznego poza podziałem lub odszukanie punktu na gruncie pod ogrodzenie  66,00 zł 23,00% 81,18 zł
IN06 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - skompletowanie operatu do 1ha  770,00 zł 23,00% 947,10 zł
IN07 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - skompletowanie operatu za każdy następny hektar  385,00 zł 23,00% 473,55 zł
UM01 opłata urzędowa za materiały do 1ha 143,00 zł 23,00% 175,89 zł
UM02 opłata urzędowa za materiały powyżej 1ha - każdy rozpoczęty ha 33,00 zł 23,00% 40,59 zł
UM03 uwierzytelnienie w urzędzie 1 szt. 83,00 zł 23,00% 102,09 zł
UM04 uwierzytelnienie w urzędzie dodatkowe szt.  6,00 zł 23,00% 7,38 zł
Ceny uwzględniają wszystkie koszty w tym paliwo, dojazdy, reprodukcję i inne.
W pozycjach TYCZ03 i TYCZ04 – nie wliczono materiały na ławice. 

UWAGA !!!

Podane ceny nie dotyczą wykonywania usług na terenie Miasta Gliiwce, Starostwa Powiatowego w Będzinie. Na terenie tych dwóch urzędów ceny nalezy przemnożyć przez współczynnik 2.5.

S T A Ł E    O P Ł A T Y

8. Dodatkowe rozliczenia:

 

 

U S Ł U G I     D O D A T K O W E

9. Usługi Drukarskie:

kolor:
- format A1:  15.00zł netto / szt.
- format A2 -  12.00zł netto / szt.
- format A3 -  3.00zł netto / szt.
- format A4 - 1.50zł netto / szt.

czarno - białe

- format A1:  12.00zł netto/ szt.
- format A2 -  9.00zł netto/ szt.
- format A3 -  1.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.75zł netto / szt.

10. Usługi KSERO:

kolor:
- format A3 -  0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.30zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.35zł netto/ szt.
- format A4 - 0.10zł netto / szt.

istnieje możliwość  ksero i druku dwustronnego

11. Usługi skanowanie:

kolor:
- format A3 - 0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.30zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.20zł netto/ szt.
- format A4 -  0.20zł netto/ szt.

12. Sprzedaż kamieni granicznych oraz palików geodezyjnych:

kamienie graniczne betonowe - 8.50zł netto/ szt.

kamienie graniczne z plastiku (głowica) - 18.00zł netto/szt.

paliki drewniane - 0.33zł netto/ szt.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.


Cena dotyczy tylko usługi geodezyjnej netto, do kwoty nalezy doliczyć VAT oraz opłaty urzędowe. Dotyczy to nowyzch zleceń, nie dotyczy wycenianych usług przed datą 13.04.2020 roku.