• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM


Propozycja cen na III kwartał 2019 roku ( stan 27.05.2019) :

1. Mapa do celów projektowych obszar aktualizacji do 1 ha od 1300zł netto,
- każdy następny rozpoczęty hektar cena od 750zł netto,
- przy aktualizacji powyżej 5 hektarów cena ustalana jest dla zlecenia niezależnie od cennika,
- odszukanie znaków granicznych przy mapie do celów projektowych ( kontrola punktów granicznych) cena 75 zł netto za pkt.
- pomiar punktów dodatkowych do projektu 75 zł netto za punkt.

2. Wytyczenie obiektu budowlanego do 8 naroży od 1200zł netto,
- za każdy dodatkowy punkt 150zł netto,

3. Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć) za pierwsze 5 pkt - 800zł netto, za każdy następny po 150 zł netto,

4. Pomiar powykonawczy budynku wraz z 3 przyłączami od 1350zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci uzbrojenia terenu do 100mb- 800zł netto,
- pomiar powykonawczy jednego przyłącza - 650zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci powyżej 100mb za każde następne 100mb - 400zł netto,
- pomiar powykonawczy następnej sieci lub przyłącza 75% ceny pierwszego przyłącza lub sieci,
- pomiar powykonawczy samego obiektu budowlanego (jednego) - 1000zł netto,
- pomiar powykonawczy dodatkowego budynku lub przyłącza przy pomiarze powykonawczym jak w punkcie 4 ustalany indywidualnie,
- pomiar aktualizacyjny po wyburzeniu obiektu budowlanego lub usunięcie uzbrojenia terenu z działki od 700zł netto za obiekt.

5. Wznowienie znaków granicznych dla działki regularnej do 6 pkt. granicznych od 1550 zł netto,
- za każdy punkt powyżej 6 - 300zł netto,
- dodatkowa działka - 1000zł netto,

6. Podział działki na dwie nowe cena od 3100.00zł netto, - powierzchnia działki do 0.5000ha
- podział działki rolnej - 4200.00zł,
- podział działki do 33% jej powierzchni oraz działki zgodnie z art. 95 uogn - 2800.00zł,
- wstępny projekt podziału - 500.00zł netto,
- każda następna działka (więcej niż dwie) - 700.00zł netto,
- podział więcej niż jednej działki pierwotnej w jednym postępowaniu podziałowym - cena ustalana indywidualnie od zlecenia,

- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego - 500.00zł netto,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki - 450.00zł netto

7. Rozgraniczenie ustalane indywidualnie,

S T A Ł E    O P Ł A T Y

8. Dodatkowe rozliczenia:

Przy zleceniu więcej niż jednej pracy geodezyjnej, druga praca 10% taniej, a trzecia 15% taniej.

UWAGA! Podane ceny nie dotyczą usług świadczonych na terenie miasta Gliwice. Cena podana dla konkretnej usługi na terenie miasta Gliwice należy mnożyć poprzez współczynnik 2.75 dla pozycji 5, 6 i 7 oraz 1,8 dla pozycji 1, 2, 3 i 4.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.