• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM

 

UWAGA !!!


Propozycja cen na II kwartał 2020 roku ( stan 07.04.2020) :                 

1. Mapa do celów projektowych obszar aktualizacji do 1 ha od 900zł netto,
- każdy następny rozpoczęty hektar cena od 400zł netto,
- przy aktualizacji powyżej 5 hektarów cena ustalana jest dla zlecenia niezależnie od cennika,
- odszukanie znaków granicznych przy mapie do celów projektowych ( kontrola punktów granicznych) cena 300 zł netto za pkt.
- pomiar punktów dodatkowych do projektu 300 zł netto za punkt.

2. Wytyczenie obiektu budowlanego do 8 naroży od 800zł netto,
- za każdy dodatkowy punkt 50zł netto,

3. Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć) za pierwsze 5 pkt - 500zł netto, za każdy następny po 50 zł netto,

4. Pomiar powykonawczy budynku wraz z 3 przyłączami od 950zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci uzbrojenia terenu do 100mb- 650 netto,
- pomiar powykonawczy jednego przyłącza - 500zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci powyżej 100mb za każde następne 100mb - 150zł netto,
- pomiar powykonawczy następnej sieci lub przyłącza 75% ceny pierwszego przyłącza lub sieci,
- pomiar powykonawczy samego obiektu budowlanego (jednego) - 750zł netto,
- pomiar powykonawczy dodatkowego budynku lub przyłącza przy pomiarze powykonawczym jak w punkcie 4 ustalany indywidualnie,
- pomiar aktualizacyjny po wyburzeniu obiektu budowlanego lub usunięcie uzbrojenia terenu z działki od 600zł netto za obiekt.

5. Wznowienie znaków granicznych dla działki regularnej do 6 pkt. granicznych od 1200 zł netto,
- za każdy punkt powyżej 6 - 200zł netto,
- dodatkowa działka - 600zł netto,

6. Podział działki na dwie nowe cena od 2500.00zł netto, - powierzchnia działki do 0.5000ha
- podział działki rolnej - 3500.00zł,
- podział działki do 33% jej powierzchni oraz działki zgodnie z art. 95 uogn - 2000.00zł,
- wstępny projekt podziału - 350.00zł netto,
- każda następna działka (więcej niż dwie) - 350.00zł netto,
- podział więcej niż jednej działki pierwotnej w jednym postępowaniu podziałowym - cena ustalana indywidualnie od zlecenia,

- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego - 550.00zł netto,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki - 550.00zł netto

7. Rozgraniczenie ustalane indywidualnie,

Podane ceny nie dotyczą wykonywania usług na terenie Miasta Gliiwce, Starostwa Powiatowego w Będzinie. Na terenie tych dwóch urzędów ceny nalezy przemnożyć przez współczynnik 2.5.

S T A Ł E    O P Ł A T Y

8. Dodatkowe rozliczenia:

 

 

U S Ł U G I     D O D A T K O W E

9. Usługi Drukarskie:

kolor:
- format A1:  15.00zł netto / szt.
- format A2 -  12.00zł netto / szt.
- format A3 -  3.00zł netto / szt.
- format A4 - 1.50zł netto / szt.

czarno - białe

- format A1:  12.00zł netto/ szt.
- format A2 -  9.00zł netto/ szt.
- format A3 -  1.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.75zł netto / szt.

10. Usługi KSERO:

kolor:
- format A3 -  0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.30zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.35zł netto/ szt.
- format A4 - 0.10zł netto / szt.

istnieje możliwość  ksero i druku dwustronnego

11. Usługi skanowanie:

kolor:
- format A3 - 0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.30zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.20zł netto/ szt.
- format A4 -  0.20zł netto/ szt.

12. Sprzedaż kamieni granicznych oraz palików geodezyjnych:

kamienie graniczne betonowe - 8.50zł netto/ szt.

kamienie graniczne z plastiku (głowica) - 18.00zł netto/szt.

paliki drewniane - 0.33zł netto/ szt.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

Od dnia 13.04.2020 roku do końca kwietnia na hasło: 
hasło na okres od 13.04 do 16.04 - CZAS BY RUSZYĆ GOSPODARKĘ, 
hasło na okres od 17.04 do 20.04 - NIE CZEKAM INWESTUJĘ,
hasło na okres od 21.04 do 24.04 - ZLECAM LOKALNIE, DAJĘ PRACĘ,

hasło na okres od 25.04 do 29.04 - MOJE ZLECENIE, TWOJA PRACA,
h
asło na okres od 30.04 do 01.05 - STOP PANDEMI - WALCZYMY RAZEM,
wybrane usługi geodezyjne 10% taniej.
Cena dotyczy tylko usługi geodezyjnej netto, do kwoty nalezy doliczyć VAT oraz opłaty urzędowe. Dotyczy to nowyzch zleceń, nie dotyczy wycenianych usług przed datą 13.04.2020 roku.