• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM

 

UWAGA !!!


Propozycja cen na I kwartał 2020 roku ( stan 24.12.2019) :                 

1. Mapa do celów projektowych obszar aktualizacji do 1 ha od 1400zł netto,
- każdy następny rozpoczęty hektar cena od 800zł netto,
- przy aktualizacji powyżej 5 hektarów cena ustalana jest dla zlecenia niezależnie od cennika,
- odszukanie znaków granicznych przy mapie do celów projektowych ( kontrola punktów granicznych) cena 100 zł netto za pkt.
- pomiar punktów dodatkowych do projektu 100 zł netto za punkt.

2. Wytyczenie obiektu budowlanego do 8 naroży od 1200zł netto,
- za każdy dodatkowy punkt 250zł netto,

3. Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć) za pierwsze 5 pkt - 1000zł netto, za każdy następny po 200 zł netto,

4. Pomiar powykonawczy budynku wraz z 3 przyłączami od 1500zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci uzbrojenia terenu do 100mb- 900zł netto,
- pomiar powykonawczy jednego przyłącza - 800zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci powyżej 100mb za każde następne 100mb - 500zł netto,
- pomiar powykonawczy następnej sieci lub przyłącza 75% ceny pierwszego przyłącza lub sieci,
- pomiar powykonawczy samego obiektu budowlanego (jednego) - 1200zł netto,
- pomiar powykonawczy dodatkowego budynku lub przyłącza przy pomiarze powykonawczym jak w punkcie 4 ustalany indywidualnie,
- pomiar aktualizacyjny po wyburzeniu obiektu budowlanego lub usunięcie uzbrojenia terenu z działki od 800zł netto za obiekt.

5. Wznowienie znaków granicznych dla działki regularnej do 6 pkt. granicznych od 1700 zł netto,
- za każdy punkt powyżej 6 - 400zł netto,
- dodatkowa działka - 1200zł netto,

6. Podział działki na dwie nowe cena od 3500.00zł netto, - powierzchnia działki do 0.5000ha
- podział działki rolnej - 5000.00zł,
- podział działki do 33% jej powierzchni oraz działki zgodnie z art. 95 uogn - 3000.00zł,
- wstępny projekt podziału - 650.00zł netto,
- każda następna działka (więcej niż dwie) - 750.00zł netto,
- podział więcej niż jednej działki pierwotnej w jednym postępowaniu podziałowym - cena ustalana indywidualnie od zlecenia,

- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego - 750.00zł netto,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki - 750.00zł netto

7. Rozgraniczenie ustalane indywidualnie,

S T A Ł E    O P Ł A T Y

8. Dodatkowe rozliczenia:

 

UWAGA! Od dnia 01.01.2020 roku firma nie świadczy usług na terenie miasta Gliwice.

 

U S Ł U G I     D O D A T K O W E

9. Usługi Drukarskie:

kolor:
- format A1:  15.00zł netto / szt.
- format A2 -  12.00zł netto / szt.
- format A3 -  3.00zł netto / szt.
- format A4 - 1.50zł netto / szt.

czarno - białe

- format A1:  12.00zł netto/ szt.
- format A2 -  9.00zł netto/ szt.
- format A3 -  1.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.75zł netto / szt.

10. Usługi KSERO:

kolor:
- format A3 -  1.20zł netto/ szt.
- format A4 - 0.60zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.75zł netto/ szt.
- format A4 - 0.33zł netto / szt.

istnieje możliwość  ksero i druku dwustronnego

11. Usługi skanowanie:

kolor:
- format A3 - 1.00zł netto/ szt.
- format A4 - 0.50zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.50zł netto/ szt.
- format A4 -  0.25zł netto/ szt.

12. Sprzedaż kamieni granicznych oraz palików geodezyjnych:

kamienie graniczne betonowe - 8.50zł netto/ szt.

kamienie graniczne z plastiku (głowica) - 18.00zł netto/szt.

paliki drewniane - 0.33zł netto/ szt.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.