• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM

CENNIK USŁUG 
 
numer asortymentu Nazwa usługi  cena netto podatek VAT  cena brutto 
MDCP01 Mapa do celów projektowych do 1ha      
MDCP02 Mapa do celów projektowych za każdy następny rozpoczęty ha      
MDCP03 Kontrola znaków granicznych/punktów granicznych przy MDCP  - 1punkt       
GIOB01 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - budynek + do 3 przyłączy       
GIOB02 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - sam budynek       
GIOB03 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - jedno przyłącze       
GIOB04 Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - dodatkowe przyłącze przy pomiarze budynku lub dodatkowy budynek       
GIOB/EGiB Geodezyjna Inwentaryzacja obiektów budowlanych - wyburzenie budynku       
EGB01 Sporządzenie wykazu zmian danych - aktualizacja użytków dla jednej działki       
EGB02 Wyburzenie budynku/obiektu budowlanego - usunięcie z mapy jednego budynku       
EGB03 Usunięcie z mapy sieci uzbrojenia terenu/przyłącza       
EGB04 Wznowienie znaków granicznych dla działki do 5 punkt. I powierzchni do 0.2000ha      
EGB05 Wznowienie znaków granicznych powyżej 5 punktów - cena za dodatkowy punkt       
EGB06 Wznowienie znaków granicznych dla działki o powierzchni powyżej 0.2000ha      
EGB07 Sporządzenie wstępnego projektu podziału       
EGB08 Wykonanie podziału działki o powierzchni do 0.2000ha na dwie nowe działki       
EGB09 Wykonanie podziału działki o powierzchni powyżej 0.2000ha na dwie nowe działki       
EGB10 Wykonanie podziału działki - dodatkowa działka       
EGB11 Rozgraniczenie jednej linii granicznej       
EGB12 Rozgraniczenie dodatkowej linii granicznej       
EGB13 Sporządzenie protokołu ustalenia linii granicznych dla jednej linii przy wykonywaniu innych czynności       
TYCZ01 Tyczenie sieci/przyłączy do 100m lub 5 punktów       
TYCZ02 Tyczenie sieci/przyłączy powyżej 100m lub 5 punktów - cena za każdy następne 100m       
TYCZ03 Tyczenie budynku obrys/osi  na gruncie       
TYCZ04 Tyczenie budynku przeniesienie obrysu/osi na ławice - cena za 2 punkty       
IN01 Założenie punktu roboczego (reper, punkt osnowy)       
IN02 Inwentaryzacja obiektu punktowego       
IN03 Poświadczenie dodatkowego egzemplarza map       
IN04 Wysłanie map/dokumentów na wskazany adres       
IN05 Zakopanie znaku granicznego poza podziałem lub odszukanie punktu na gruncie pod ogrodzenie       
IN06 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - skompletowanie operatu do 1ha       
IN07 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - skompletowanie operatu za każdy następny hektar       
IN08 Inne opracowanie od 150zł za przyjazd i czas pracy max 2h      
UM01 opłata urzędowa za materiały do 1ha      
UM02 opłata urzędowa za materiały powyżej 1ha - każdy rozpoczęty ha      
UM03 uwierzytelnienie w urzędzie 1 szt.      
UM04 uwierzytelnienie w urzędzie dodatkowe szt.     

 

  Ceny uwzględniają wszystkie koszty w tym paliwo, dojazdy, reprodukcję i inne.        
W pozycjach TYCZ03 i TYCZ04 – nie wliczono materiały na ławice.   

 

S T A Ł E    O P Ł A T Y

 

8. Dodatkowe rozliczenia:

 

 

U S Ł U G I     D O D A T K O W E

9. Usługi Drukarskie:

kolor:
- format A1:  15.00zł netto / szt.
- format A2 -  12.00zł netto / szt.
- format A3 -  3.00zł netto / szt.
- format A4 - 1.50zł netto / szt.

czarno - białe

- format A1:  12.00zł netto/ szt.
- format A2 -  9.00zł netto/ szt.
- format A3 -  1.50zł netto/ szt.
- format A4 -   0.75zł netto / szt.

10. Usługi KSERO:

kolor:
- format A3 -  0.90zł netto/ szt.
- format A4 - 0.50zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.20zł netto / szt.

istnieje możliwość  ksero i druku dwustronnego

11. Usługi skanowanie:

kolor:
- format A3 - 0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.30zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.20zł netto/ szt.
- format A4 -  0.20zł netto/ szt.

12. Sprzedaż kamieni granicznych oraz palików geodezyjnych:

kamienie graniczne betonowe - 8.50zł netto/ szt.

kamienie graniczne z plastiku (głowica) - 18.00zł netto/szt.

paliki drewniane - 0.33zł netto/ szt.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.


Cena dotyczy tylko usługi geodezyjnej netto, do kwoty nalezy doliczyć VAT oraz opłaty urzędowe. Dotyczy to nowyzch zleceń, nie dotyczy wycenianych usług przed datą 13.04.2020 roku.