• Zobacz nasze <a href='index.php?b=3'>realizacje.</a>
  • Sprawdź nasze <a href='index.php?b=2'>ceny</a>
  • <a href='index.php?b=5'>Skontaktuj</a> się z nami

Cennik:

                    PONIŻSZE CENNY SĄ TYLKO PROPOZYCJAMI, CENA USŁUGI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM

 

UWAGA !!!

                      Stawki usług geodezyjnych od stycznia 2020 roku ulegną zmianie o min. 75% co jest spowodowane zmianą minimalnej płacy krajowej na kwotę około 2600zł brutto oraz zmian stawek opłat za dokumenty w urzędzie.


Propozycja cen na III kwartał 2019 roku ( stan 05.09.2019) :                 

1. Mapa do celów projektowych obszar aktualizacji do 1 ha od 1300zł netto,
- każdy następny rozpoczęty hektar cena od 750zł netto,
- przy aktualizacji powyżej 5 hektarów cena ustalana jest dla zlecenia niezależnie od cennika,
- odszukanie znaków granicznych przy mapie do celów projektowych ( kontrola punktów granicznych) cena 75 zł netto za pkt.
- pomiar punktów dodatkowych do projektu 75 zł netto za punkt.

2. Wytyczenie obiektu budowlanego do 8 naroży od 1200zł netto,
- za każdy dodatkowy punkt 150zł netto,

3. Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć) za pierwsze 5 pkt - 800zł netto, za każdy następny po 150 zł netto,

4. Pomiar powykonawczy budynku wraz z 3 przyłączami od 1350zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci uzbrojenia terenu do 100mb- 800zł netto,
- pomiar powykonawczy jednego przyłącza - 650zł netto,
- pomiar powykonawczy jednej sieci powyżej 100mb za każde następne 100mb - 400zł netto,
- pomiar powykonawczy następnej sieci lub przyłącza 75% ceny pierwszego przyłącza lub sieci,
- pomiar powykonawczy samego obiektu budowlanego (jednego) - 1000zł netto,
- pomiar powykonawczy dodatkowego budynku lub przyłącza przy pomiarze powykonawczym jak w punkcie 4 ustalany indywidualnie,
- pomiar aktualizacyjny po wyburzeniu obiektu budowlanego lub usunięcie uzbrojenia terenu z działki od 700zł netto za obiekt.

5. Wznowienie znaków granicznych dla działki regularnej do 6 pkt. granicznych od 1550 zł netto,
- za każdy punkt powyżej 6 - 300zł netto,
- dodatkowa działka - 1000zł netto,

6. Podział działki na dwie nowe cena od 3100.00zł netto, - powierzchnia działki do 0.5000ha
- podział działki rolnej - 4200.00zł,
- podział działki do 33% jej powierzchni oraz działki zgodnie z art. 95 uogn - 2800.00zł,
- wstępny projekt podziału - 500.00zł netto,
- każda następna działka (więcej niż dwie) - 700.00zł netto,
- podział więcej niż jednej działki pierwotnej w jednym postępowaniu podziałowym - cena ustalana indywidualnie od zlecenia,

- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego - 500.00zł netto,
- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki - 450.00zł netto

7. Rozgraniczenie ustalane indywidualnie,

S T A Ł E    O P Ł A T Y

8. Dodatkowe rozliczenia:

Przy zleceniu więcej niż jednej pracy geodezyjnej, druga praca 10% taniej, a trzecia 15% taniej promocnja działa tylko do dnia 30.09.2019roku.

UWAGA! Podane ceny nie dotyczą usług świadczonych na terenie miasta Gliwice. Cena podana dla konkretnej usługi na terenie miasta Gliwice należy mnożyć poprzez współczynnik 2.75 dla pozycji 5, 6 i 7 oraz 1,8 dla pozycji 1, 2, 3 i 4.

 

U S Ł U G I     D O D A T K O W E

9. Usługi Drukarskie:

kolor:
- format A1:  10.00zł netto / szt.
- format A2 -  8.00zł netto / szt.
- format A3 -  3.00zł netto / szt.
- format A4 - 1.50zł netto / szt.

czarno - białe

- format A1:  8.00zł netto/ szt.
- format A2 -  5.00zł netto/ szt.
- format A3 -  1.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.75zł netto / szt.

10. Usługi KSERO:

kolor:
- format A3 -  1.00zł netto/ szt.
- format A4 - 0.50zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.20zł netto / szt.

istnieje możliwość  ksero i druku dwustronnego

11. Usługi skanowanie:

kolor:
- format A3 - 0.50zł netto/ szt.
- format A4 - 0.25zł netto/ szt.

czarno - białe
- format A3 -  0.25zł netto/ szt.
- format A4 -  0.10zł netto/ szt.

12. Sprzedaż kamieni granicznych oraz palików geodezyjnych:

kamienie graniczne - 7.00zł netto/ szt.

paliki drewniane - 0.33zł netto/ szt.

 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu mailowego bądź telefonicznego.